VERZENDING

Verzendbestemmingen

Momenteel zijn er geen verzendbestemmingen uitgesloten.

 

Verzendkosten

De verzendkosten bedragen:

  • € 8 voor nationale verzending.

Deze tijd is exclusief de verzendtijd door de koerier, doorgaans 24 uur naar het nationale grondgebied, wat langer kan zijn afhankelijk van interne of externe oorzaken van de koerier.

 

Op dezelfde manier kan de verzendtijd langer zijn voor zendingen naar eilanden of plaatsen die vanwege hun ligging een langere verzendtijd vereisen.

  • € 15,- voor verzendingen naar de overige Europese landen
  • € 20 voor intercontinentale zendingen

De transport- en bezorgservice wordt uitgevoerd via koeriers- en pakketbedrijven.

 

Prijzen kunnen op elk moment veranderen, maar eventuele wijzigingen hebben geen invloed op aankopen waarvoor de gebruiker een orderbevestiging heeft ontvangen en de betaling is voltooid.

 

Verzendfrequentie:

Behoudens uitzonderingen vinden verzendingen plaats van maandag t/m donderdag; Zendingen die op donderdagmiddag of vrijdag worden ontvangen, worden daarom doorgaans op maandag verzonden.

 

Manier van betalen

Geaccepteerde betaalmethoden zijn: bankoverschrijving en kaart.

Betaling per bankbetaalkaart gebeurt via een beveiligde betalingsgateway. Bankkaarten zullen worden onderworpen aan verificatie en autorisatie door de financiële entiteit die de betaalmethode beheert. Als deze entiteit de betaling niet autoriseert, kan ENTHEOS B.V de bestelling niet formaliseren. Elke claim met betrekking tot het niet functioneren van de bankkaart moet door de gebruiker worden ingediend bij zijn financiële instelling.

 

Levertijd

Leveringen vinden plaats binnen het nationale grondgebied binnen de op de website aangegeven termijn en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 15 tot 20 kalenderdagen vanaf de datum van de orderbevestiging. Bij intercontinentale zendingen bedraagt ​​de maximale termijn drie tot vijf weken vanaf de datum van de orderbevestiging.

 

Indien ENTHEOS B.V om welke reden dan ook de leveringsdatum niet kan halen, zal zij contact opnemen met de gebruiker om hen op de hoogte te stellen van deze omstandigheden door een nieuwe leveringsdatum vast te stellen of, in voorkomend geval, de bestelling te annuleren en het bedrag terug te betalen.

 

Rechten van de koper

De gebruiker die producten op de website koopt, beschikt over een reeks rechten die hieronder worden beschreven:

  • Herroepingsrecht. De gebruiker beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelling, zonder dat hij daarvoor een rechtvaardiging hoeft te geven, om dit recht uit te oefenen. De gebruiker moet zijn beslissing kenbaar maken aan hello@entheos-shop.com. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt bij de aankoop en zodra ENTHEOS B.V de producten heeft ontvangen en de juiste staat heeft geverifieerd; of de gebruiker legt een bewijs van retourzending voor. In ieder geval zal het de gebruiker zijn die de kosten van de retourzending op zich neemt.

De gebruiker erkent te weten dat er uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 103 van KB 1/2007 van 16 november, dat de geconsolideerde tekst van de LG goedkeurt ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten in het geval van gepersonaliseerde producten, producten die snel kunnen bederven of vervallen, producten die om hygiënische en/of gezondheidsredenen verzegeld zijn, enz.

Een sjabloon voor herroepingsrecht kunt u hier downloaden.

 

  • Productretouren worden niet geaccepteerd; behalve in de gevallen waarin de wet strikt voorziet.

Een voorbeeld van een klachtenformulier kunt u hier downloaden.